בגלל שאנחנו רעבים - Devoid of Joy (experimental)

Something absurd. Custom kit.